Interesseformulier

Een vereniging als de onze draait op actieve leden. Lijkt het jou leuk om één van de activiteiten te organiseren? Omdat we als bestuur niet altijd precies weten wie er actief wil worden binnen de Balie, kun je dit op het interesseformulier aangeven.

Klik hier om het formulier te downloaden.

Zend het ingevulde formulier per post of e-mail naar de portefeuillehouder commissies, Casper ter Hoek.

mr. C.J. ter Hoek (Casper)
Vangoud Advocaten
Postbus 91
6800 AB Arnhem
T: 026 443 50 20
F: 026 443 24 62
E: Casper@vangoud.nl

Agenda

Contact

Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. L. te Linde (secretaris)
Dirkzwager legal & tax

Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

T 026 353 83 94
F 088 242 41 11
E secretaris.jongebalie@dirkzwager.nl

Bankrekeningnummer:
NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland